top of page

Syftet med webbsidan www.klimakteriesmart.nu är att ge allmän och lättillgänglig information om det som händer i kroppen under klimakteriet och vilka besvären och deras följder kan vara. Eventuella råd som ges är generella och grundar sig på kvinnors erfarenheter i allmänhet eller på allmän kunskap om vad som kan underlätta livsskedet. 

 

Vänd dig alltid till läkare eller sjukvårdspersonal om du är orolig för hur du mår, över dina besvär eller din hälsa! 

Texterna på den här sidan är skrivna av klimakteriecoachen Eva-Lotta Backman i samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs år 2021 och texterna är faktagranskade av gynekologen Viveca Söderström-Anttila. 


Arbetsgrupp: Eva-Lotta Backman, Fredrika Biström, Maj-Britt Grönholm, Tara Junker och Mona Rautelin
Illustration på sidan Allmänt om klimakteriet: Hanna Siira
Grafisk design och AD: Linnéa Sjöholm

 

© Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs 2021

Kontakta oss!
bottom of page